Penvrienden

De rubriek ‘penvrienden’ dient verschillende doeleinden, namelijk:

1. het inzichtelijk maken van de belevingswereld en denkwijze van een kind met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken;
2. het inspireren van beide partijen tot innovatief, probleemoplossend en ‘out of de box’ denken;
3. en om te laten zien dat kinderen de toekomst zijn en dat wij (als ouders en volwassenen) de wereld slechts in bruikleen hebben.

De correspondentie is authentiek en vindt plaats tussen een leerling (8 jaar) en een medewerker van The Dreamery Foundation. Om de anonimiteit en privacy van het corresponderende kind te waarborgen is er voor gekozen een fictieve naam te publiceren. Er wordt niets geplaatst zonder toestemming van de ouders. Er is geen verband tussen de foto’s die op de website zijn geplaatst en het kind waarmee Stichting The Dreamery Foundation correspondeert.