40 schrijvers!

Hoi Jacobiene,

Hoe was kamp? Wat was het leukste wat je daar gedaan hebt?

De Bijbel is een van de meest gelezen boeken ter wereld. Heb jij er wel eens in gelezen?
Maar heb je er ooit over nagedacht wie de Bijbel heeft geschreven? Dat klinkt misschien als een wat vreemde vraag. Hoezo, wie heeft de Bijbel geschreven? Het is een vraag die gelovigen al een poosje bezighoudt, en de wetenschap net zo zeer.

Wist je bijvoorbeeld dat de Bijbel geschreven is over een periode van ongeveer 1600 jaar? Dat is een ontzettend lange periode! Je kunt begrijpen dat er in zo’n lange tijd veel kan veranderen aan zo’n tekst, zeker als je bedenkt dat er vroeger geen computers of kopieerapparaten bestonden zoals nu. Bovendien heeft de samenstelling van de Bijbel veel tijd gekost.

Wist je bijvoorbeeld dat mensen vroeger meer boeken zagen als behorend tot de Bijbel? En tegenwoordig zitten er nog steeds verschillen tussen de Bijbel die katholieken gebruiken, en de Bijbel die de protestanten gebruiken. De Bijbel zoals we hem nu kennen, heeft niet altijd in deze vorm bestaan.

De Bijbel is geschreven over een periode van zo’n 1600 jaar, door ongeveer 40 verschillende schrijvers. De eerste schrijver, Mozes, leefde rond 1400 voor Christus en de laatste schrijver, de apostel Johannes, schreef zijn geschriften in de jaren negentig van de eerste eeuw.
De schrijvers waren heel verschillende mensen met verschillende beroepen. Er waren staatslieden (o.a. Mozes, Daniël), koningen (David, Salomo), schriftgeleerden (Ezra, Paulus), een arts (Lucas), vissers (Petrus, Johannes), een belastingambtenaar (Matteüs) en een schapenfokker (Amos), om maar een aantal te noemen.
De boeken werden deels in Israël, maar ook op andere plaatsen geschreven, zoals in Rome, Klein-Azië, Babylonië, en onder allerlei omstandigheden.

Wat denk jij Jacobiene? Waarom is de bijbel geschreven? En waarom door zoveel verschillende schrijvers?

Groetjes en een dikke doei

Jenya