financiën


Elke gedoneerde euro komt voor 100% ten goede aan de projecten van The Dreamery Foundation.

The Dreamery Foundation is een particulier initiatief en de stichting is gestart met een bedrag waarvan het arbeidsloon van de programma coördinator in ieder geval een aantal jaar kan worden bekostigd. Daarnaast worden eventuele resterende operationele kosten ook vanuit het startkapitaal betaald. Van de donaties die The Dreamery Foundation krijgt worden GEEN operationele en/of andere kosten betaald.

The Dreamery Foundation streeft er naar om waar enigszins mogelijk samen te werken met sponsors om de operationele kosten van de stichting tot een absoluut minimum te beperken. Zo opereert de stichting vanuit een kosteloos ter beschikking gesteld kantoorpand – inclusief infrastructuur, worden kantoorbenodigdheden veelal gesponsord en ontvangen bestuurders geen enkele vergoeding voor hun activiteiten, ook geen onkostenvergoeding.

Dit betekent dat The Dreamery Foundation elke gedoneerde euro in zijn geheel besteedt aan de projecten die zij uitvoert en dat de gedoneerde financiële middelen daadwerkelijk voor 100% worden ingezet om een concreet verschil te maken in de wereld van jonge kinderen.

De stichting is actief op zoek naar financiële ondersteuning ten behoeve van de projecten die zij start en uitvoert. Het aantal en de omvang van de projecten die Stichting The Dreamery Foundation ondersteunt hangt primair af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en de hoeveelheid kennis, uren en goederen die de stichting vanuit samenwerkingsverbanden, fondsen en donateurs beschikbaar heeft. Om succesvol projecten te kunnen steunen en zelf projecten te kunnen initiëren, werft de stichting fondsen bij derden, waarbij zij zich met name richt op het werven van donateurs die jaarlijks doneren ter ondersteuning van specifieke projecten.

Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2014 Stichting The Dreamery Foundation